Jaarlijks wordt er diverse malen een beroep op onze vereniging gedaan voor het verlenen van hulp bij o.a. sporttoernooien, open dagen, (muziek)festivals, evenementen enzovoort.

 De afdeling Leiden had een groep EHBO-ers die regelmatig hulp verlenen. Helaas door gebrek aan vrijwilligers kunnen wij geen hulpverleners leveren.