Jaarlijks wordt er diverse malen een beroep op onze vereniging gedaan voor het verlenen van hulp bij o.a. sporttoernooien, open dagen, (muziek)festivals, evenementen enzovoort.

 De afdeling Leiden heeft een groep EHBO-ers die regelmatig hulp verlenen.

Ieder lid van onze vereniging kan zich vrijwillig aansluiten bij deze brigade. De hulpverlener krijgt dan de inhoud van een EHBO-tas en een EHBO-outfit in bruikleen.

Nieuwe brigadeleden draaien de eerste tijd samen met ervaren leden. Maar ook daarna zullen de diensten in principe altijd met minimaal twee hulpverleners worden uitgevoerd.

Heeft u belangstelling of wilt u gebruik maken van onze diensten, maak dat dan via een van de andere pagina's aan ons kenbaar of neem contact op met:

Coördinator Dienstverlening

Mevr. W. Straathof
Dijkgravenlaan 1
 2353 RN Leiderdorp

T 0623247277
 ('s avonds tussen 18.00 en 19.00 uur)

Contact opnemen