Dit volgende stuk is bedoeld voor bestaande leden, dus lees het goed door!

Lidmaatschappen van verenigingen

In oktober 2010 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel "stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen" aangenomen. Nieuwe regels zorgen er onder andere voor dat u in de toekomst minder lang aan een verlenging van een abonnement vastzit en dat u sneller kunt opzeggen. De nieuwe regels zijn op 1 januari 2012 in werking getreden.

Mag nu een abonnement of lidmaatschap zomaar stilzwijgend verlengd worden? Ja, dat mag. Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een kwartaalabonnement op een krant of tijdschrift. Of een jaarlidmaatschap bij een sportschool. Na deze periode kan het abonnement vanzelf stoppen. Maar vaak wordt het abonnement daarna automatisch (stilzwijgend) verlengd. Dat mag, maar dit moet dan wel in de algemene voorwaarden staan. En uw abonnement mag nooit automatisch verlengd worden voor een periode langer dan één jaar.

Opzeggen lidmaatschap KNV EHBO en/of van leden bij een afdeling: Wij wijzen op de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten), Staatsblad 201, 789. Daarbij is aan artikel 35 van boek 2 BW een nieuw zesde lid toegevoegd.
In het geval van lidmaatschappen van verenigingen zonder winstoogmerk, zoals de Koninklijke EHBO, is er een wat soepeler regime. Voor verenigingen geldt een waarschuwingsplicht.

Dit betekent dat wij u op tijd informeren dat het lidmaatschap - als een opzegging uitblijft - verlengd wordt voor een periode van maximaal één jaar. Dit betekent dat, als u niet voor 31 december uw lidmaatschap opzegt, u lid blijft en dat u voor het komende jaar moet betalen. Opzeggen van het lidmaatschap schriftelijk voor 31 december bij de secretaris.

Herhalingsavond Reanimatie AED

Hebt u, zonder opgave van reden, de herhalingsavond Reanimatie AED niet gevolgd, dan zal uw diploma omgezet worden naar een getuigschrift. Deze herhalingsavond kan niet worden ingehaald.

Herhalingsavonden EHBO

Hebt u, zonder opgave van reden, geen of onvoldoende herhalingslessen gevolgd, dan wordt uw diploma niet verlengd. Mede daardoor wordt u uitgeschreven als lid van onze vereniging.

Veranderen van datum en afmelden van herhalingslessen bij de secretaris.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat.