Nieuwe Leden

U kunt lid worden door u te laten inschrijven met het inschrijfformulier welke u aan de onderkant van deze pagina terug kan vinden. Wij verzoeken u om een kopie van uw diploma mee te sturen naar het secretariaat. Hierna ontvangt u het verzoek om het lidmaatschapsgeld over te maken op onze rekening. 

Herhalingslessen

Na het afronden van een opleiding wordt u verplicht om herhalingsavonden te volgen. U bent verplicht deze avonden te volgen anders vervalt uw diploma. Per opleiding zullen de herhalingsavonden verschillen. Voor meer informatie over deze herhalingsavonden zie activiteiten.

Lidmaatschapsgeld

Het lidmaatschapsgeld verschilt per opleiding. De jaarlijkse contributie dient voor 31 december van het jaar te worden overgemaakt. Voor meer informatie zie Voortgang Lidmaatschap

Wat krijgt u voor uw lidmaatschap

Heeft u al uw herhalingsavonden twee jaar lang gevolgd dan wordt uw diploma automatisch verlengd. De verlenging wordt naar u toegestuurd gelijktijdig met de uitnodiging van de herhalingsavonden en de contributiebrief voor het volgend jaar.

U kunt toetreden tot de dienstverlening. Als vrijwillige EHBO’er wordt u gevraagd of u bij evenementen de EHBO wil verzorgen. Dit doet u niet alleen, u staat altijd met een tweede ervaren dienstverlener.

Toegang tot de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden begin april van dat jaar.

Contactpersonen

Op de pagina bestuur vindt u een lijst met bestuursleden. Wilt u meer informatie dan kunt u een bericht sturen naar het secretariaat via het Contactformulier.

Wij hopen u te kunnen begroeten als lid van de vereniging.
Het bestuur.