Herhalinglessen Reanimatie AED

In de maanden oktober / november geven wij de herhalingslessen Reanimatie en Reanimatie met aantekening AED. Deze avonden zijn op de maandag of op de donderdag.
maandag 21/09/20, 28/09/20, 05/10/20 inhalen 12/10/20
donderdag 17/09/20, 24/09/20, 0110/20 inhalen 08/10/20
Heeft u Reanimatie diploma of een aantekening AED en u wilt het geldig houden dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. Zie dagelijks bestuur en kosten.

Herhalingslessen EHBO

In november start, op de maandagavond, de eerste groep voor hun herhalingslessen EHBO. De tweede en derde groep starten hun herhalingslessen in januari en februari van het volgend jaar.

groep A + B     02/11/20     09/11/20     16/11/20     23/11/20
groep B + C     04/01/21     11/01/21     18/01/21     25/01/21
groep E + F     01/02/21     08/02/21     15/02/21     01/03/21

Wilt u zich aanmelden als lid dan kunt u zich richten tot het secretariaat.

Herhalingslessen EHBO aan kinderen

Het Oranje Kruis heeft bepaald dat de module EHBO aan kinderen twee jaar geldig is, mits u een herhalingsavond volgt. Onze herhalingsles EHBO aan kinderen wordt gegeven op de maandagavond vanaf half maart. Aanvang van de avond is om 19.30 uur of 21.00 uur
16/11/20     18/01/21     15/02/21

 U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. Zie verder kosten